Search Contact Site Map Download News Vicharan Home USa & Canada UK & Europe India Far East Africa Past News News
 
M a j o r   N e w s   o f    B A P S
 
Cherry Hill Murti Pratishtha Mahotsav
Condolence-Prayer Meeting on Akshardham, Gandhinagar
Pramukh Swami Maharaj Visits Civil Hospital, Amdavad
Temple Carnage: Message by Pramukh Swami Mahraj
Temple Carnage: Terrorist Attack on Akshardham, Gandhinagar;
Temple Carnage: Appeal by Pramukh Swami Maharaj, Sarangpur.
Jal Jhilani Festival, Sarangpur
 
Columbus Murti Pratishtha Mahotsav
National Bal-Balika Adhiveshan, London-UK
Janmashtami Celebration, USA

 
| Home | News | Past News | Africa | Far East | India | UK | USA |

© 2002, Bochasanwasi Shree Akshar Purushottam Swaminarayan Sanstha, Swaminarayan Aksharpith