Rath Yatra

BAPS Shri Swaminarayan Mandir, Kolkata
13 Juuly 210