Earth's 90th Parikrama of the Sun
Pramukh Swami Maharaj in Mumbai
7 December 2010

 

     
 
Page: 1 - 2 - 3
 
       
  Swamishri bids Jai Swaminarayan to devotees  
 
 
       
  Swamishri engaged in darshan of Guru Parampara   Pujya Kothari Swami honors Swamishri with a garland   Swamishri bids Jai Swaminarayan to sadhus  
 
 
       
   Swamishri beneath the mandir dome  
 
 
       
  Swamishri bids Jai Swaminarayan   Bhagwan Swaminarayan, Aksharbrahman Gunatitanand Swami and Shri Gopalanand Swami   Swamishri engaged in Thakorji's darshan  
 
 
       
   Swamishri engaged in darshan of Shri Ghanshyam Maharaj  
 
 
       
  Shri Harikrishna Maharaj and Shri Radha-Krishna Dev   Swamishri engaged in Thakorji's darshan   Shri Harikrishna Maharaj