13 February 2011
Page: 1 - 2 
 
 
 
 
 
Shri Ghanshyam Maharaj   Bhagwan Swaminarayan, Aksharbrahman Gunatitanand Swami and Shri Gopalanand Swami  

Shri Harikrishna Maharaj and Shri Lakshmi-Narayan Dev

 

Shri Harikrishna Maharaj

 
 
 
 
Swamishri engaged in darshan of Shri Guru Parampara   Swamishri bids Jai Swaminarayan to devotees   A skit presentation before Swamishri
 
 
 
 
Swamishri performs his morning puja   Swamishri bids Jai Swaminarayan to devotees