27 February 2011
 
 
 
 
 
 
Shri Ghanshyam Maharaj   Bhagwan Swaminarayan, Aksharbrahman Gunatitanand Swami and Shri Gopalanand Swami   Shri Harikrishna Maharaj and Shri Lakshmi-Narayan Dev   A skit presentation by youths in front of Swamishri
 
 
 
 
A skit presentation by youths in front of Swamishri   Swamishri blesses kids   Swamishri blesses the devotees
 
 
 
 
A cultural presentation in the evening satsang assembly
 
 
 
 
Swamishri during the assembly   Swamishri blesses the assembly
 
 
 
 
Swamishri blesses the assembly   Swamishri bids Jai Swaminarayan to devotees   Swamishri blesses the devotees
 
 
 
   
    Swamishri returning from satsang assembly   BAPS Shri Swaminarayan Mandir, Atladra