16 & 17 March 2011

 

     
 
 
 
 
 
BAPS Shri Swaminarayan Mandir, Sarangpur
Devotees waiting for Swamishri's darshan
Swamishri arrives at Sarangpur Mandir
         
 
 
 
 
Shri Varninath and Shri Gopinath Dev
Bhagwan Swaminarayan, Aksharbrahman Gunatitanand Swami and Shri Gopalanand Swami
Shri Ghanshyam Maharaj
Shri Dharmakul
             
 
 
 
 
Swamishri meets an ailing sadhu   Swamishri engaged in Thakorji's darshan   Swamishri bids Jai Swaminarayan to devotees