29 & 30 March 2011

 

     
 
 
 
 
 
BAPS Shri Swaminarayan Mandir, Sarangpur
Shri Harikrishna Maharaj
Bhagwan Swaminarayan
Shri Ghanshyam Maharaj
             
 
 
 
 
Swamishri in a divine mood
Sadhus and devotees engaged in Swamishri's darshan
             
 
 
 
 
Swamishri engaged in Thakorji's darshan
Swamishri bids Jai Swaminarayan to devotees
Swamishri reverentially touches holy charnarvind
A skit presentation before Swamishri
             
 
 
 
 
A skit presentation before Swamishri
Swamishri in a divine, jovial mood
Swamishri performs his morning puja
Shri Harikrishna Maharaj