Search Contact Site Map Download News Vicharan Home USA & Canada UK & Europe India Far East Africa Past News News

 
  Harikrishna Maharaj and Radha Krishna Dev Central Shrine Ghanshyam Maharaj  
 
Harikrishna Maharaj and Radha Krishna Dev
Central Shrine
Ghanshyam Maharaj
 
             
 
Swamishri engrossed in darshan
Preparations for the Bal Suvarna Jayanti
Preparations for the Bal Suvarna Jayanti
 
 
Swamishri engrossed in darshan
 
Preparations for the Bal Suvarna Jayanti
 
             
  Balaks seated for the start of the celebrations The train journey The train journey  
 
Balaks seated for the start of the celebrations
The train journey
 
             
         
 
Back to Main
Previous 
 
         
 
© 2004, Bochasanwasi Shri Akshar Purushottam Swaminarayan Sanstha, Swaminarayan Aksharpith