San Diego
     
 
 
 
             
     
Seattle
     
 
 
 
             
     
Washington