Sarva Jiva Hitakari: Shikshapatri
Mahila Swaminarayan Jayanti Celebration
April 26, 2011

     
 
    Charlotte    
     
             
     
             
    Cherry Hill    
     
             
     
             
    Chicago