Sarva Jiva Hitakari: Shikshapatri
Mahila Swaminarayan Jayanti Celebration
April 26, 2011

     
 
    Parsippany    
     
             
     
             
    Perry    
         
             
    Philadelphia    
     
             
     
             
    Raliegh