Search Contact Site Map Download News Vicharan Home What is Vicharan Past Vicharan Vicharan
 
Slide show
 
 
| Atladra: 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 |
  
 
 
Atladra Page-5, 2 February 2006
Vasant Panchami
 
 
 
 
    Utsav murtis of Shri Akshar Purushottam Maharaj
 
   Utsav murtis of Shri Akshar Purushottam Maharaj    
 
 
  Vasant Panchami assembly   Brahmaswarup Shastriji Maharaj
Yuvak mandal perform 'Yagnapurush Smruti' ras  
  Vasant Panchami assembly   Brahmaswarup Shastriji Maharaj   Yuvak mandal perform 'Yagnapurush Smruti' ras  
 
 
  Assembly stage   Swamishri blesses the assembly 
Swamishri blesses the assembly   
  Assembly stage   Swamishri blesses the assembly   
 
 
   
Murti-Pratishtha of Shri Ghanshyam Maharaj, Shri Guru Parampara, Shri Hanumanji and Shri Ganapatiji in BAPS Shri Swaminarayan Mandir, Atladra
 
 
  The newly constructed guru shikhars   The newly constructed guru shikhars
The newly constructed guru shikhars  
  The newly constructed guru shikhars  
 
 
  Murti-pratishtha of Shri Ghanshyam Maharaj   Murti-pratishtha of Shri Ghanshyam Maharaj
Murti-pratishtha of Shri Ghanshyam Maharaj  
  Murti-pratishtha of Shri Ghanshyam Maharaj  
  Pranahvan   Netra anavaran   Mukh darshanam  
 
 
  Murti-pratishtha pujan of Brahmaswarup Shastriji Maharaj   Swamishri performs murti-pratishtha pujan of Shri Hanumanji and Shri Ganapatiji
Swamishri performs murti-pratishtha pujan of Shri Hanumanji and Shri Ganapatiji  
  Murti-pratishtha pujan of Brahmaswarup Shastriji Maharaj    Swamishri performs murti-pratishtha pujan of Shri Hanumanji and Shri Ganapatiji  
 
 
 
PreviousNext