Search Contact Site Map Download News Vicharan Home What is Vicharan Past Vicharan Vicharan
 
Slide show
 
 
| Bochasan: 1 - 2 | Anand | Vidyanagar | Narsanda | Nadiad |
  
 
 
Anand, 19 February 2006
 
 
 
 
    Swamishri arrives at BAPS Shri Swaminarayan Mandir, Anand 
 
  Swamishri arrives at BAPS Shri Swaminarayan Mandir, Anand    
 
 
  Bhagwan Swaminarayan and Aksharbrahma Gunatitanand Swami   Shri Ghanshyam Maharaj
Shri Harikrishna Maharaj and Shri Lakshmi Narayan Dev  
  Bhagwan Swaminarayan and Aksharbrahma Gunatitanand Swami   Shri Ghanshyam Maharaj   Shri Harikrishna Maharaj and Shri Lakshmi Narayan Dev  
 
 
 
Swamishri performs arti of Thakorji
...performs prostrations
 
  Swamishri performs arti of Thakorji ...performs prostrations  
   
  Brahmaswarup Shri Pragji Bhakta   Brahmaswarup Shri Shastriji Maharaj
Brahmaswarup Shri Yogiji Maharaj  
  Brahmaswarup Shri Pragji Bhakta   Brahmaswarup Shri Shastriji Maharaj   Brahmaswarup Shri Yogiji Maharaj  
 
 
    Pragat Brahmaswarup Shri Pramukh Swami Maharaj 
 
   Pragat Brahmaswarup Shri Pramukh Swami Maharaj   
 
 
 
PreviousNext