Search Contact Site Map Download News Vicharan Home What is Vicharan Past Vicharan Vicharan
     
 

  
 
 
 
Bharuch, 1 July 2011
     
 
 
 
       
  BAPS Shri Swaminarayan Mandir, Bharuch   Swamishri arrives at Bharuch Mandir   
 
 
       
  Shri Ghanshyam Maharaj   Bhagwan Swaminarayan, Aksharbrahman Gunatitanand Swami   Shri Harikrishna Maharaj and Shri Radha-Krishna Dev  
 
 
 
 
  Swamishri in the mandir pradakshina  
   
 
    PreviousNext