Search Contact Site Map Download News Vicharan Home What is Vicharan Past Vicharan Vicharan
     
 

  
 
 
Video
Mumbai, 15 July 2011
Guru Purnima
     
 
 
 
         
   BAPS Shri Swaminarayan Mandir, Mumbai   
 
 
       
  Shri Ghanshyam Maharaj   Bhagwan Swaminarayan, Aksharbrahman Gunatitanand Swami and Shri Gopalanand Swami   Shri Harikrishna Maharaj and Shri Radha-Krishna Dev  
 
 
       
  Shri Nilkanth Varni abhishek murti and Shri Guru Parampara   Shri Harikrishna Maharaj   Pujya Viveksagar Swami delivering a discourse  
 
 
       
  Devotees waiting for Swamishri's darshan  
 
 
       
  Devotees waiting for Swamishri's darshan   Swamishri bids Jai Swaminarayan to sadhus   Swamishri engaged in darshan of Shri Nilkanth Varni abhishek murti  
 
 
       
  Swamishri engaged in darshan of Shri Guru Parampara   Swamishri engaged in darshan of Thakorji  
 
 
       
  Swamishri engaged in darshan of Thakorji   Swamishri bids Jai Swaminarayan to devotees  
 
 
       
   Swamishri bids Jai Swaminarayan to devotees  
 
 
       
  Swamishri in a divine mood   Sadhus honor Swamishri with shawl and garland  
 
 
       
  Swamishri in a divine mood   Swamishri bids Jai Swaminarayan to devotees   Swamishri blesses devotees  
 
 
       
  Swamishri blesses devotees   Sadhus honor Swamishri with a shawl   Swamishri blesses sadhus  
 
 
         
      Swamishri blesses sadhus      
 
 
 
    PreviousNext