Search Contact Site Map Download News Vicharan Home What is Vicharan Past Vicharan Vicharan
     
 

  
 
 
 
Mumbai, 2 to 4 September 2011
     
 
 
 
       
  Shri Ghanshyam Maharaj   Bhagwan Swaminarayan, Aksharbrahman Gunatitanand Swami and Shri Gopalanand Swami   Shri Harikrishna Maharaj and Shri Radha-Krishna Dev  
 
 
       
  Swamishri engaged in abhishek darshan of Shri Nilkanth Varni ...   ... Shri Guru Parampara   Swamishri bids Jai Swaminarayan to devotees  
 
 
       
   Swamishri bids Jai Swaminarayan to devotees  
 
 
       
  Swamishri in a divine, jovial mood  
 
 
 
    PreviousNext