Search Contact Site Map Download News Vicharan Home What is Vicharan Past Vicharan Vicharan
     
 

  
 
 
 
Mumbai, 13 to 15 September 2011
     
 
 
 
       
  Shri Ghanshyam Maharaj   Bhagwan Swaminarayan, Aksharbrahman Gunatitanand Swami and Shri Gopalanand Swami   Shri Harikrishna Maharaj and Shri Radha-Krishna Dev  
 
 
       
  Swamishri engaged in abhishek darshan of Shri Nilkanth Varni   Devotees engaged in darshan of Swamishri   Swamishri bids Jai Swaminarayan to devotees  
 
 
       
  Swamishri in a divine, jovial mood  
 
 
 
    PreviousNext