4 & 5 February 2011
 
 
 
 
 
 
BAPS Swaminarayan Mandir, Atladra
Bhagwan Swaminarayan, Aksharbrahman Gunatitanand Swami and Shri Gopalanand Swami
Shri Ghanshyam Maharaj
 
 
 
 
Swamishri arrives at Atladra mandir   Swamishri in divine, jovial mood
 
 
 
 
Swamishri in divine, jovial mood   Sadhus welcome Swamishri with a garland   Swamishri performs his morning puja
 
 
 
   
   
Swamishri in divine, jovial mood