9 & 10 February 2011
 
 
 
 
 
 
Shri Ghanshyam Maharaj   Bhagwan Swaminarayan, Aksharbrahman Gunatitanand Swami and Shri Gopalanand Swami  

Shri Harikrishna Maharaj

  Shri Harikrishna Maharaj
 
 
 
 
Swamishri engaged in darshan of Shri Guru Parampara   Swamishri bids Jai Swaminarayan to students of Swaminarayan Vidyamandir, Atladra   Swamishri engaged in darshan of Brahmaswarup Shastriji Maharaj
 
 
 
 
Swamishri blesses devotees   A skit presentation before Swamishri   Swamishri in a divine, jovial mood