7 February 2011
 
 
 
 
 
 
Bhagwan Swaminarayan, Aksharbrahman Gunatitanand Swami and Shri Gopalanand Swami   Shri Ghanshyam Maharaj   Shri Harikrishna Maharaj   Swamishri engaged in darshan of Thakorji
 
 
 
 
Swamishri in divine, jovial mood   Swamishri performs murti-pratishtha rituals for hari mandirs at Bardoli, Handod and Karjan
 
 
 
 
Swamishri performs murti-pratishtha arti   Swamishri blesses devotees from Bardoli, Handod and Karjan
 
 
 
 
Swamishri performs his morning puja