4 March 2011
 
 
 
 
 
 
Shri Ghanshyam Maharaj   Bhagwan Swaminarayan, Aksharbrahman Gunatitanand Swami and Shri Gopalanand Swami   Shri Harikrishna Maharaj and Shri Lakshmi-Narayan Dev   Shri Harikrishna Maharaj
 
 
 
 
Swamishri engaged in darshan   Swamishri bids Jai Swaminarayan to devotees   Swamishri performs his morning puja
 
 
 
 
Swamishri performs his morning puja   Swamishri in a divine, jovial mood
 
 
 
   
    Swamishri in a divine, jovial mood