7 & 8 March 2011
 
 
 
 
 
 
Shri Ghanshyam Maharaj   Bhagwan Swaminarayan, Aksharbrahman Gunatitanand Swami and Shri Gopalanand Swami   Swamishri engaged in darshan of Shastriji Maharaj   Swamishri in a divine, jovial mood
 
 
 
 
Swamishri in the mandir pradakshina   Swamishri engaged in darshan of Thakorji   Swamishri in the mandir pradakshina
 
 
 
 
Swamishri in a divine, jovial mood   Swamishri blesses devotees in the mandir grounds