9 March 2011
 
 
 
 
 
 
Shri Ghanshyam Maharaj   Bhagwan Swaminarayan, Aksharbrahman Gunatitanand Swami and Shri Gopalanand Swami   Shri Harikrishna Maharaj and Shri Lakshmi-Narayan Dev   Swamishri engaged in darshan of Thakorji
 
 
 
 
Swamishri engaged in darshan of Guru Parampara   Swamishri in a divine, jovial mood   Devotees engaged in darshan of Swamishri