Search Contact Site Map Download News Vicharan Home What is Vicharan Past Vicharan Vicharan
 
Slide show
 
 
| Surat-Udhna | Bhimpor | Atladra: 1 | Bodeli | Atladra: 2 - 3 - 4 |
  
 
 
Atladra Page-2, 13 February 2005
Vasant Panchmi
 
 
 
 
      Swamishri engaged in darshan and pradakshina on the birth anniversary of Brahmaswarup Shastriji Maharaj on Vasant Panchmi      
   Swamishri engaged in darshan and pradakshina on the birth anniversary of Brahmaswarup Shastriji Maharaj on Vasant Panchmi  
 
 
  Shri Harikrishna Maharaj and Shri Lakshmi Narayan Dev   Bhagwan Swaminarayan, Aksharbrahma Gunatitanand Swami and Shri Gopalanand Swami   After Thakorji's darshan Swamishri descends the mandir steps  
  Shri Harikrishna Maharaj and Shri Lakshmi Narayan Dev   Bhagwan Swaminarayan, Aksharbrahma Gunatitanand Swami and Shri Gopalanand Swami   After Thakorji's darshan Swamishri descends the mandir steps  
 
 
  Swamishri blesses a bhajan-group of devotees from neighboring villages    Swamishri blesses a bhajan-group of devotees from neighboring villages    Swamishri blesses a bhajan-group of devotees from neighboring villages   
  Swamishri blesses a bhajan-group of devotees from neighboring villages   
 
 
  Swamishri blesses a bhajan-group of devotees from neighboring villages    Swamishri blesses a bhajan-group of devotees from neighboring villages    Swamishri blesses a bhajan-group of devotees from neighboring villages   
  Swamishri blesses a bhajan-group of devotees from neighboring villages    
 
 
  Swamishri with devotees of bhajan-group   The main festival assembly of Vasant Panchmi   Brahmaswarup Shastriji Maharaj  
  Swamishri with devotees of bhajan-group   The main festival assembly of Vasant Panchmi   Brahmaswarup Shastriji Maharaj  
 
 
  Swamishri blesses the festival assembly   Swamishri blesses the festival assembly   Swamishri blesses Pujya Bhadresh Swami for having attained a Ph. D. in Sanskrit  
  Swamishri blesses the festival assembly    Swamishri blesses Pujya Bhadresh Swami for having attained a Ph. D. in Sanskrit  
 
 
 
Previous   Next    
 

© 2005, Bochasanwasi Shri Akshar Purushottam Swaminarayan Sanstha, Swaminarayan Aksharpith