Search Contact Site Map Download News Vicharan Home What is Vicharan Past Vicharan Vicharan
 
Slide show
 
 
| Bhavnagar: 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 | Navsari: 1 - 2 |
  
 
 
Bhavnagar Page-1, 17 May 2006
 
 
 
 
    Shri Harikrishna Maharaj and BAPS Shri Swaminarayan Mandir, Bhavnagar, nearing completion    
  Shri Harikrishna Maharaj and BAPS Shri Swaminarayan Mandir, Bhavnagar, nearing completion  
 
 
  ' Vastu hom' for mandir   Kalash pujan   Blesses the devotees participating in ' Vastu hom'  
  ' Vastu hom' for mandir   Kalash pujan   Blesses the devotees participating in ' Vastu hom'  
 
 
  Swamishri observes the mandir dome   Shri Harikrishna Maharaj placed in the sinhasan of right shrine   Swamishri observes the parts of other sinhasans to be assembled  
  Swamishri observes the mandir dome   Shri Harikrishna Maharaj placed in the sinhasan of right shrine   Swamishri observes the parts of other sinhasans to be assembled  
 
 
  ... at the Shivpanchayatan shrine   ... mandir pradakshina   ... mandir pradakshina  
  ... at the Shivpanchayatan shrine    ... mandir pradakshina  
 
 
  ... mandir pradakshina   ... mandir mandovar   ... mandir pradakshina  
  ... mandir pradakshina   ... mandir mandovar   ... mandir pradakshina  
 
 
    Blesses a devotee engaged in seva    
    Blesses a devotee engaged in seva  
 
 
 
Next