Search Contact Site Map Download News Vicharan Home What is Vicharan Past Vicharan Vicharan
 
Slide show
 
 
| Bhavnagar: 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 | Navsari: 1 - 2 |
  
 
 
Bhavnagar Page-6, 19 May 2006
Murti-Pratishtha
 
 
 
 
  BAPS Shri Swaminarayan Mandir, Bhavnagar, on murti-pratishtha day   BAPS Shri Swaminarayan Mandir, Bhavnagar, on murti-pratishtha day   BAPS Shri Swaminarayan Mandir, Bhavnagar, on murti-pratishtha day  
    BAPS Shri Swaminarayan Mandir, Bhavnagar, on murti-pratishtha day  
 
 
  Leading devotees participating in the murti-pratishtha rituals held beneath the main dome    Leading devotees participating in the murti-pratishtha rituals held beneath the main dome    Leading devotees participating in the murti-pratishtha rituals held beneath the main dome   
  Leading devotees participating in the murti-pratishtha rituals held beneath the main dome   
 
 
  Swamishri performs the murti-pratishtha rituals of Shri Akshar Purushottam Maharaj   Swamishri performs the murti-pratishtha rituals of Shri Akshar Purushottam Maharaj   Swamishri performs the murti-pratishtha rituals of Shri Akshar Purushottam Maharaj  
  Swamishri performs the murti-pratishtha rituals of Shri Akshar Purushottam Maharaj     
 
 
  Swamishri holds a mirror for 'mukh darshan' ritual   Swamishri performs the murti-pratishtha rituals of Sukhshaiya   ... Shri Ghanshyam Maharaj  
  Swamishri holds a mirror for 'mukh darshan' ritual   Swamishri performs the murti-pratishtha rituals of Sukhshaiya   ... Shri Ghanshyam Maharaj  
 
 
  ... Shri Guru Parampara   ... Shri Harikrishna Maharaj and Shri Radha Krishna Dev   After performing the murti-pratishtha rituals of Shri Ram Panchayatan Swamishri proceeds to perform the rituals at the Shri Shiv Panchayatan shrine  
  ... Shri Guru Parampara   ... Shri Harikrishna Maharaj and Shri Radha Krishna Dev   After performing the murti-pratishtha rituals of Shri Ram Panchayatan Swamishri proceeds to perform the rituals at the Shri Shiv Panchayatan shrine  
 
 
  Swamishri and devotees perform the murti-pratishtha arti of Thakorji   Swamishri and devotees perform the murti-pratishtha arti of Thakorji   Swamishri and devotees perform the murti-pratishtha arti of Thakorji  
  Swamishri and devotees perform the murti-pratishtha arti of Thakorji     
 
 
 
PreviousNext