Search Contact Site Map Download News Vicharan Home What is Vicharan Past Vicharan Vicharan
     
 

  
 
 
 
Mumbai, 06 December 2011
     
 
 
 
       
  Shri Ghanshyam Maharaj   Bhagwan Swaminarayan, Aksharbrahman Gunatitanand Swami and Shri Gopalanand Swami   Shri Harikrishna Maharaj and Shri Radha-Krishna Dev  
 
 
       
  Swamishri engaged in darshan of Shri Nilkanth Varni   Swamishri bids Jai Swaminarayan to all   A skit presentation before Swamishri  
 
 
       
  Swamishri in divine mood  
 
 
 
    PreviousNext