Search Contact Site Map Download News Vicharan Home What is Vicharan Past Vicharan Vicharan
 
Slide show
 
 
| Junagadh: 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 | Gondal: 1 - 2 - 3 |
  
 
 
Gondal Page-1, 6 May 2006
 
 
 
 
    BAPS Shri Swaminarayan Mandir, Gondal     
  BAPS Shri Swaminarayan Mandir, Gondal    
 
 
  BAPS Shri Swaminarayan Mandir, Gondal   Swamishri engaged in Thakorji's darshan   Shri Akshar Purushottam Maharaj adorned in sandalwood paste (chandan)  
  BAPS Shri Swaminarayan Mandir, Gondal   Swamishri engaged in Thakorji's darshan   Shri Akshar Purushottam Maharaj adorned in sandalwood paste (chandan)  
 
 
  Akshar Deri - memorial shrine of Aksharbrahma Gunatitanand Swami   Swamishri touches the charnarvind of Bhagwan Swaminarayan in Akshar Deri   Swamishri engaged in darshan of Akshar Deri...  
  Akshar Deri - memorial shrine of Aksharbrahma Gunatitanand Swami   Swamishri touches the charnarvind of Bhagwan Swaminarayan in Akshar Deri   Swamishri engaged in darshan of Akshar Deri...  
 
 
  ... doing darshan of Brahmaswarup Shastriji Maharaj's murti   ... performs pradakshina of Akshar Deri   ... performs pradakshina of Akshar Deri  
  ... doing darshan of Brahmaswarup Shastriji Maharaj's murti    ... performs pradakshina of Akshar Deri  
 
 
  Swamishri doing darshan and pradakshina of memorial shrine of Brahmaswarup Yogiji Maharaj   Swamishri doing darshan and pradakshina of memorial shrine of Brahmaswarup Yogiji Maharaj   Swamishri doing darshan and pradakshina of memorial shrine of Brahmaswarup Yogiji Maharaj  
    Swamishri doing darshan and pradakshina of memorial shrine of Brahmaswarup Yogiji Maharaj  
 
 
 
Swamishri engaged in darshan and pradakshina in Shastriji Maharaj's room
Swamishri engaged in darshan and pradakshina in Yogiji Maharaj's room
 
  Swamishri engaged in darshan and pradakshina in Shastriji Maharaj's room Swamishri engaged in darshan and pradakshina in Yogiji Maharaj's room  
   
 
PreviousNext