Search Contact Site Map Download News Vicharan Home What is Vicharan Past Vicharan Vicharan
 
Slide show
 
 
| Gandhinagar: 1 - 2 | Bochasan: 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 | Gandhinagar: 1 - 2 |
  
 
 
Bochasan Page-2, 26 November 2006
Vishwashanti Mahayagna
 
 
 
 
    BAPS Shri Swaminarayan Mandir, Bochasan    
  BAPS Shri Swaminarayan Mandir, Bochasan  
 
 
  Swamishri engaged in a discussion in the mandir pradakshina   ... blesses a devotee   BAPS Shri Swaminarayan Mandir, Bochasan  
  Swamishri engaged in a discussion in the mandir pradakshina   ... blesses a devotee   BAPS Shri Swaminarayan Mandir, Bochasan  
 
 
  Swamishri arrives onto the yagna mandap stage   Shri Harikrishna Maharaj   Swamishri holds kalash as part of the yagna rituals  
  Swamishri arrives onto the yagna mandap stage   Shri Harikrishna Maharaj   Swamishri holds kalash as part of the yagna rituals  
 
 
  Swamishri and guests perform the yagna arti   Swamishri and guests perform the yagna arti   Swamishri and guests perform the yagna arti  
  Swamishri and guests perform the yagna arti  
 
 
  Swamishri blesses the yagna participants   In a jovial mood   In a jovial mood  
  Swamishri blesses the yagna participants   In a jovial mood  
 
 
  Swamishri performs puja of Shri Ghanshyam Maharaj, Shri Ganeshji, Shri Hanumanji and other 11 new hari mandirs   Swamishri performs puja of Shri Ghanshyam Maharaj, Shri Ganeshji, Shri Hanumanji and other 11 new hari mandirs   Swamishri performs puja of Shri Ghanshyam Maharaj, Shri Ganeshji, Shri Hanumanji and other 11 new hari mandirs  
  Swamishri performs puja of Shri Ghanshyam Maharaj, Shri Ganeshji, Shri Hanumanji and other 11 new hari mandirs viz., Gana, Valasan, Khambholaj, Napad, Kharkuva, Bakrol, Uttarsanda, Bharoda, Isanpur (Amdavad), Ranip (Amdavad)  
 
 
 
PreviousNext