Search Contact Site Map Download News Vicharan Home What is Vicharan Past Vicharan Vicharan
Photo Gallery
Bedva, 25 January 2000

Bochasan - Kaanisa - Khambhat - Undel - Mahelav - Dabhan - Samarkha - Fulnagar (Saiyadpura) - Boriavi - Bedva - Chikhodara - Vidyanagar - Sarsa - Khambholaj - Lingada - Navakhal - Bamangam - Manjalpur - Siyabaug - Vadi - Atladra

Performing Murti pratishtha of Akshar Purushottam Maharaj The newly consecrated Shree Swaminarayan Mandir During a home visit
Performing Murti pratishtha of Akshar Purushottam Maharaj   The newly consecrated Shree Swaminarayan Mandir   During a home visit

© 1999, Bochasanwasi Shree Akshar Purushottam Swaminarayan Sanstha, Swaminarayan Aksharpith