Search Contact Site Map Download News Vicharan Home What is Vicharan Past Vicharan Vicharan
Photo Gallery
Bochasan, 16 to 18January 2000

Bochasan - Kaanisa - Khambhat - Undel - Mahelav - Dabhan - Samarkha - Fulnagar (Saiyadpura) - Boriavi - Bedva - Chikhodara - Vidyanagar - Sarsa - Khambholaj - Lingada - Navakhal - Bamangam - Manjalpur - Siyabaug - Vadi - Atladra

Akshar Purushottam Maharaj Harikrishna Maharaj and Laxminarayan Dev
Akshar Purushottam Maharaj   Harikrishna Maharaj and Laxminarayan Dev  

© 1999, Bochasanwasi Shree Akshar Purushottam Swaminarayan Sanstha, Swaminarayan Aksharpith