Search Contact Site Map Download News Vicharan Home What is Vicharan Past Vicharan Vicharan
Photo Gallery
Fulnagar (Saiyadpura) , 23 January 2000

Bochasan - Kaanisa - Khambhat - Undel - Mahelav - Dabhan - Samarkha - Fulnagar (Saiyadpura) - Boriavi - Bedva - Chikhodara - Vidyanagar - Sarsa - Khambholaj - Lingada - Navakhal - Bamangam - Manjalpur - Siyabaug - Vadi - Atladra

Performing Murti pratishtha of Akshar Purushottam Maharaj Performing arti after Murti pratishtha The newly consecrated Shree Swaminarayan Mandir
Performing Murti pratishtha of Akshar Purushottam Maharaj   Performing arti after Murti pratishtha   The newly consecrated Shree Swaminarayan Mandir
 Sanctifying a home  Sanctifying a home Swamishri heading towards a canopied assembly hall
   Sanctifying a home   Swamishri heading towards a canopied assembly hall

© 1999, Bochasanwasi Shree Akshar Purushottam Swaminarayan Sanstha, Swaminarayan Aksharpith