Search Contact Site Map Download News Vicharan Home What is Vicharan Past Vicharan Vicharan
Photo Gallery
Dabhan, 21 January 2000

Bochasan - Kaanisa - Khambhat - Undel - Mahelav - Dabhan - Samarkha - Fulnagar (Saiyadpura) - Boriavi - Bedva - Chikhodara - Vidyanagar - Sarsa - Khambholaj - Lingada - Navakhal - Bamangam - Manjalpur - Siyabaug - Vadi - Atladra

Swamishri doing pradakshina of the shrine dedicated to the place where Shreeji Maharaj had made the kitchen arrangements for a grand Yagna Swamishri chanting the Swaminarayan dhun before Lord Harikrishna Maharaj Blessing the assembly on Gunatitanand Swami's Diksha-day celebration
Swamishri doing pradakshina of the shrine dedicated to the place where Shreeji Maharaj had made the kitchen arrangements for a grand Yagna   Swamishri chanting the Swaminarayan dhun before Lord Harikrishna Maharaj   Blessing the assembly on Gunatitanand Swami's Diksha-day celebration
In a divine, happy mood during the assembly In a divine, happy mood during the assembly In a divine, happy mood during the assembly
    In a divine, happy mood during the assembly
Swamishri in his daily evening walk before the mandir The Yagnakund where the Yagna was performed by Lord Swaminarayan Swamishri prostrating at the shrine where Gunatitanand Swami was initiated by Lord Swaminarayan
Swamishri in his daily evening walk before the mandir   The Yagnakund where the Yagna was performed by Lord Swaminarayan   Swamishri prostrating at the shrine where Gunatitanand Swami was initiated by Lord Swaminarayan

© 1999, Bochasanwasi Shree Akshar Purushottam Swaminarayan Sanstha, Swaminarayan Aksharpith