Search Contact Site Map Download News Vicharan Home What is Vicharan Past Vicharan Vicharan
Photo Gallery
Samarkha, 22 January 2000

Bochasan - Kannisa - Khambhat - Undel - Mahelav - Dabhan - Samarkha - Fulnagar (Saiyadpura) - Boriavi - Bedva - Chikhodara - Vidyanagar - Sarsa - Khambholaj - Lingada - Navakhal - Bamangam - Manjalpur - Siyabaug - Vadi - Atladra

Performing the Murti pratishtha of Akshar Purushottam Maharaj As a culmination to the Murti pratishtha, Swamishri performs the arti The newly consecrated Shree Swaminarayan Mandir
Performing the Murti pratishtha of Akshar Purushottam Maharaj   As a culmination to the Murti pratishtha, Swamishri performs the arti   The newly consecrated Shree Swaminarayan Mandir

© 1999, Bochasanwasi Shree Akshar Purushottam Swaminarayan Sanstha, Swaminarayan Aksharpith