Search Contact Site Map Download News Vicharan Home What is Vicharan Past Vicharan Vicharan
Photo Gallery
Surendranagar Bhuj: 1 - 2 - 3 - 4 Talvana Gunatitpur Kukma Narayannagar
Halvad Mandvi: 1 - 2 Khakhar Yoginagar Bhuj Page-5 Shrijinagar
Gandhidham Koday Khavda Anjar Sukhpur Gadhshisha
Koday, 10 & 11 October 2002
Swamishri blesses the devotees seated in the assembly Swamishri blesses the devotees seated in the assembly
Swamishri blesses the devotees seated in the assembly
Swamishri visits Shri Swaminarayan Gurukul for darshan 
 
Swamishri performs arti Swamishri meets the senior sadhu at the Gurukul Students of the gurukul seated in the assembly
Swamishri performs arti   Swamishri meets the senior sadhu at the Gurukul   Students of the gurukul seated in the assembly
Swamishri blesses and guides the students Young students of the gurukul Swamishri departs from the gurukul
Swamishri blesses and guides the students   Young students of the gurukul   Swamishri departs from the gurukul
Next  Next   

© 2002, Bochasanwasi Shree Akshar Purushottam Swaminarayan Sanstha, Swaminarayan Aksharpith