Search Contact Site Map Download News Vicharan Home What is Vicharan Past Vicharan Vicharan
Photo Gallery
Surendranagar Bhuj: 1 - 2 - 3 - 4 Talvana Gunatitpur Kukma Narayannagar
Halvad Mandvi: 1 - 2 Khakhar Yoginagar Bhuj Page-5 Shrijinagar
Gandhidham Koday Khavda Anjar Sukhpur Gadhshisha
Surendranagar, 6 & 7 October 2002
BAPS Swaminarayan Mandir, Surendranagar
BAPS Swaminarayan Mandir, Surendranagar
Shri Harikrishna Maharaj and Shri Radha Krishna Dev Shri Harikrishna Maharaj Bhagwan Swaminarayan and Aksharbrahma Gunatitanand Swami
Shri Harikrishna Maharaj and Shri Radha Krishna Dev   Shri Harikrishna Maharaj   Bhagwan Swaminarayan and Aksharbrahma Gunatitanand Swami
Swamishri blesses a young boy Swamishri on stage during the Satsang assembly A devotee holds out a murti for his ghar mandir for Swamishri to sanctify
Swamishri blesses a young boy   Swamishri on stage during the Satsang assembly   A devotee holds out a murti for his ghar mandir for Swamishri to sanctify
  Next   

| Home | Vicharan | Audio Blessings | Photo Gallery | Past Vicharan |

© 2002, Bochasanwasi Shree Akshar Purushottam Swaminarayan Sanstha, Swaminarayan Aksharpith