Search Contact Site Map Download News Vicharan Home What is Vicharan Past Vicharan Vicharan
Photo Gallery
Surendranagar Bhuj: 1 - 2 - 3 - 4 Talvana Gunatitpur Kukma Narayannagar
Halvad Mandvi: 1 - 2 Khakhar Yoginagar Bhuj Page-5 Shrijinagar
Gandhidham Koday Khavda Anjar Sukhpur Gadhshisha
Sukhpur, 17 October 2002
Old Shri Swaminarayan Mandir, Sukhpur
Old Shri Swaminarayan Mandir, Sukhpur
Swamishri engrossed in darshan of the murtis Swamishri visits the new assembly hall being built on the upper floor Swamishri departs after darshan
Swamishri engrossed in darshan of the murtis   Swamishri visits the new assembly hall being built on the upper floor   Swamishri departs after darshan
Next  Next   

© 2002, Bochasanwasi Shree Akshar Purushottam Swaminarayan Sanstha, Swaminarayan Aksharpith